Rozstrzygnięcie konkursu „Mój ulubiony święty”
W związku z obecną sytuacją epidemiczną podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym pt: „Mój ulubiony święty” nie mogło się odbyć w formie gali finałowej w Katolickim Przedszkolu Św. Antoniego w Węgrowie. Nagrody dla laureatów oraz wszystkich uczestników wraz z pamiątkowymi dyplomami zostaną dostarczone do placówek pocztą kurierską w czerwcu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z protokołem rozstrzygnięcia konkursu i przekazanie informacji o wynikach zainteresowanym osobom.
 
Dziękujemy za patronat nad konkursem Biskupowi Drohiczyńskiemu Piotrowi Sawczukowi, Senator Marii Koc, Burmistrzowi Miasta Węgrów Panu Pawłowi Marcheli, Staroście Powiatu Węgrowskiego Pani Ewie Besztak, Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela.  
 
Serdecznie dziękujemy sponsorom i osobom, które przyczyniły się do zorganizowania konkursu.
 
 
Sponsorzy:
Starostwo Powiatu Węgrowskiego, Urząd Miasta Węgrów,  Fundacja MATER, Katolickie Przedszkole Św. Antoniego.
 
 

 

Protokół wyników