Niepełnosprawność nie jest zaraźliwa
Data utworzenia: 15.02.2020r.